Strona WWW

Poradnia

hide

 

Zasady przyjmowania do Poradni

              -          przyjmujemy bez skierowania od lekarza; 

-         rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00 – w tym czasie można osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej   lub przez osoby trzecie ustalić termin wizyty u lekarza, który postawi diagnozę nozologiczną, a następnie skieruje do specjalisty psychoterapii uzależnień, który na podstawie informacji zebranych podczas oceny sytuacji pacjenta przygotuje wspólnie z nim plan terapii (dostosowany do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta); 

-    zgłaszając się w wyznaczonym dniu przyjęcia należy okazać w rejestracji dokument z nr pesel potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.

POMOC DLA OSÓB, KTÓRE MAJĄ PROBLEM Z UŻYWANIEM ALKOHOLU

 

Dla pijących w sposób szkodliwy

-          indywidualna i grupowa praca nad zmianą modelu picia;

  

Dla osób uzależnienych

 Zalecanym i najbardziej bezpiecznym celem terapeutycznym dla osób uzależnionych jest utrzymanie trwałej abstynencji oraz poprawa zdrowia fizycznego, psychicznego i jakości życia. Dla pacjentów, którzy mają trudność z utrzymaniem trwałej abstynencji akceptowanym celem może być redukcja spożycia alkoholu i ograniczenie szkód (przy czym redukcja spożycia i szkód może być celem pośrednim na drodze do abstynencji). Cel terapeutyczny jest określany wspólnie z pacjentem i zawsze istnieje możliwość zmiany celu (cele mogą być modyfikowane).

Pacjent realizuje cele terapeutyczne uczestnicząc w programie psychoterapii uzależnień (sesje grupowe i indywidualne).

 

Program podstawowy - praca psychoterapeutyczna jest skoncentrowana na:

          -      budowaniu, wzmacnianiu motywacji do zmiany;

          -      uczeniu i wzmacnianiu umiejętności pomagających zmienić wzory zachowania
związane  z piciem;

          -      zasobach osoby uzależnionej;

          -      podtrzymaniu zmiany, nauce zapobiegania nawrotom picia;

 

Program zaawansowany:

          -     praca nad poczuciem własnej wartości, złością, wstydem, poczuciem winy,

                 poczuciem krzywdy, rozwojem duchowym, asertywnością, uczuciami i inne;

          -      praca nad rozwiązywaniem problemów osobistych;

 

Pomoc dla osób współuzależnionych:

               -      sesje indywidualne i grupowe;

 

Program podstawowy – praca psychoterapeutyczna jest skoncentrowana na:

-          budowaniu i wzmacnianiu motywacji do zmiany;

-          edukacji nt. uzależnienia i jego wpływu na sytuację rodzinną i osobistą;

-          rozpoznaniu własnego wzorca współuzależnienia;

-          uczeniu i wzmacnianiu umiejętności konstruktywnego radzenia sobie;

 

Program zaawansowany:

-          wzmacnianie wprowadzonych zmian;

-          rozwijanie umiejętności;

-          praca nad problemami osobistymi.

 

 Pomoc dla osób z syndromem DDA:

         -       sesje indywidualne;

         -      praca psychoterapeutyczna nad urazami i niekonstruktywnymi sposobami radzenia sobie;

         -          pomoc psychologiczna (konsultacje, interwencje kryzysowe itp.).


hide
lato

mapa