Strona WWW

Kadra

hide

Zespół terapeutyczny:


Certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień

mgr Bogusława Błachowicz
mgr Elżbieta Pierzyna
mgr Małgorzata Tomkowiak
mgr Małgorzata Nowak
mgr Sylwia Bukowska
mgr Piotr Cholerzyński
mgr Adam Trawiński
mgr Marek Sasin
mgr Monika Boryczka
mgr Marta Bartko


Specjaliści psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji

mgr Magdalena Walczak
mgr Dorota Kaczmarek


Instruktorzy terapii uzależnień

certyfikowany instruktor Aniela Pawłowska
certyfikowany instruktor Piotr Laufer
certyfikowany instruktor mgr Stanisław A. Żuchlewski
 

Psycholodzy

mgr Lidia Majchrzak
mgr Przemysław A. Król



Pielęgniarki:


Małgorzata Ratajczak
Magdalena Brzóska
Justyna Klimek
Barbara Kucza
Elżbieta Spychała-Weber
Danuta Kupiec


z zakończonym Studium Pomocy Psychologicznej

Irena Wanecka - pielęgniarka oddziałowa
Maria Rutnicka
Katarzyna Jancz
Anna Pluskota



Opieka lekarska:

lek. med. Bogusław Zienkiewicz
dr n med. Izabela Siemieniak
lek. med. Jan Cieślak



w ramach dyżurów medycznych

lek. med. Jan Cieślak
lek. med. Teresa Majewska
lek. med. Piotr Rudnicki
lek. med. Bogusław Zienkiewicz
lek. med. Krystian Wiśniewski
lek. med. Rita Grzegorz


 
hide
lato

mapa